DOS MONS EN UN

Mes d’Agost positiu i tranquil en els mercats tot i l’eco dels rebrots.
La borsa americana ha retornat a màxims completant una “V” liderada pels valors tecnològics. 

No obstant això, només un 30% de les companyies han contribuït a la recuperació, se segueix acumulant capital en uns pocs valors que considerem sobrevalorats i no exempts de riscos.

Es continua ampliant la diferència entre el valor real de moltes empreses (incorporant l’impacte COVID en els resultats) i la seva evolució en borsa.

Aquest fet genera oportunitats excepcionals si mantenim les nostres conviccions pensant que, tal com va passar l’any 2000, al final les coses tornaran al seu lloc i en algun moment les cotitzacions ho reflectiran.

L’estratègia d’inversió d’aquest primer semestre ha estat incrementar posicions en les empreses castigades i que previsiblement no tenen ni tindran problemes financers i reduir les que s’han comportat millor.

DOS MONS EN UN

En poques ocasions hem vist diferències de valoració tan altes entre sectors. Com a exemple mostrem dades d’empreses que estan en el nostre focus d’inversió i que tenim en diferents fons. Prosegur cash, Repsol, Telefònica i Microsoft.

empresa que tenim un informe recent (disponible a l’àrea de clients de la web de GVC Gaesco). Síntesi de l`informe:

Genera cada any uns 250 milions de caixa i un benefici de 150. És un negoci que es pot veure afectat per la reducció de la moneda com a mitja de pagament, però de moment, les dades de circulació de moneda no ho corroboren.
Cotitza a 5 vegades EBITDA i a 7 vegades benefici, reparteix un dividend del 5%.
Un retorn als seus paràmetres mitjans, és a dir al que seria exigible en situació normal, li donen un potencial de revalorització del 132%.
Aquest mes d’agost ha tingut un comportament pla i no ha recuperat res de la caiguda del març

per dir-ne una de més coneguda, cotitza a múltiples similars a Prosegur EBITDA 4,5 vegades, PER  de 6 i rendibilitat per dividend del 6.6%. Només ha recuperat un 18% de la caiguda del març

que està rebent un càstig en un entorn de baix volum per la seva sortida de l’índex Eurostoxx50, cotitza amb un 40% de descompte respecte a una comparable com és Deutsche Telekom .

una “vella” tecnològica que centra l’interès dels inversors (el teletreball, les dades al núvol… Té tot el que ha accelerat el Covid) cotitza a 40 vegades benefici i 52 vegades EBITDA i el dividend és del 0.84%.

Com més baix és el PER més barata és una companyia, evidentment cal tenir en compte la capacitat de creixement de beneficis i altres factors, però tot i això que el mercat sigui 6 vegades més exigent amb Repsol que amb Microsoft és una situació que no s’havia donat fins ara.

La qualitat de Microsoft és indiscutible, però no podem dir que sigui barata. No pensin però, que hagi estat fàcil per l`inversor obtenir un retorn de Microsoft

Qui hagués comprat accions de Microsoft fa 25 anys ara hauria multiplicat la seva inversió per 35,26 vegades, això és una rendibilitat anual del 15,32%…
Però aquest inversor hauria aguantat 25 anys la inversió? Quan va punxar la bombolla “.com” el 2000 el valor va caure un 60% i no va recuperar els màxims fins al 2016 (16 anys després). En la crisi del 2009 la caiguda va ser del 54%. Pensem com ens hauríem comportat si haguéssim tingut Microsoft en cartera veient-la caure un 60% i no recuperant-se fins al cap de 16 anys.

Si la paciència en Microsoft ha estat finalment recompensada… Perquè no tenir-la amb moltes altres empreses, si tot just han passat 6 mesos des de l’inici de la pandèmia.

CASOS EXTREMS

Un cas extrem el protagonitza Tesla, empresa que fins ara ha estat consumint capital i que tot just enguany serà el primer exercici a obtenir resultats positius. La seva cotització només reflecteix expectatives

Analitzem uns comparables:

En el sector dels cotxes, de mitja, les empreses automobilístiques cotitzen a un valor igual al de les vendes de l’any x 0,35. Concretament Daimler val en borsa les vendes previstes per aquest 2020 multiplicat per 0,30 o BMW les vendes x 0,40.

Tesla cotitza a 18 vegades les vendes previstes… És com pagar 1 € per un cafè o pagar-ne 60 €

La seva cotització s’ha multiplicat per 4 des de principi d’any i capitalitza la suma de BMW i Daimler multiplicat per 5. En canvi, el sector automobilístic europeu, encara li falta recuperar un 8% per assolir el preu de principis d’any.

On està l’oportunitat i on el risc?

És justificable pagar per Tesla un preu 60 vegades superior al que pagaries per Daimler?

En aquestes fases apareix publicitat de brokers d’especulació ressaltant la facilitat de fer diners en aquest tipus de companyies amb bon recorregut, fins hi tot moltes banques privades van incorporant fons a les carteres que inverteixen en aquestes empreses pel seu bon comportament històric recent.

No recomano seguir les modes, no sol acabar bé. Procurem que predomini l’anàlisi per sobre de la intuïció o l’emoció… per difícil que sigui. La millor estratègia ha estat sempre comprar empreses barates, encara que de moment les cotitzacions no les acompanyin i ja portem un parell o tres d’anys sense el premi esperat al final arriba.

La paciència ha premiat l’inversor de Microsoft. I avui, un anunci publicitari ens “convida” a comprar Tesla, en lloc de Carnival i no ho dubtin, l’oportunitat està en Carnival.

Arxiu


Social Links