LA TRAMPA DEL DIVIDEND

Un dels pilars fonamentals per construir riquesa a llarg termini és posar a treballar els teus estalvis, i una bona opció per fer-ho, és comprar accions directament a la borsa o comprar fons d’inversió de renda variable.

És conegut que fer aportacions sistemàtiques i reinvertir els dividends durant un període prolongat de temps ens permet aprofitar el poder de l’interès compost que ajuda a augmentar significativament el patrimoni.

Posem un exemple típic.

Pels que són fumadors, suposem que un paquet de tabac val 5 €, fumar un paquet diari serien 35 € a la setmana, diguem 140 € al mes per fer números rodons.

140 € mensuals invertits al 10% anual durant 20 anys generaria un patrimoni de 114.000 €, gairebé el triple dels 40.800 € aportats. No està malament pensar a deixar de fumar als 45 per tenir un “extra” als 65 (PD. Vaig deixar de fumar als 35 i alguna cosa ha fallat)

Albert Einstein va dir en una ocasió que l’interès compost és la vuitena meravella del món.

Però està realment aprofitat l’efecte capitalització? Els inversors saben utilitzar-lo a favor seu?

La resposta és que no. Els biaixos de comportament són una trampa que provoquen que majoritàriament els inversors no mantinguin el rigor i la fidelitat al pla traçat. (com he apuntat en la PD).

També ens trobem que molts inversors tenen preferència per la inversió en empreses que paguen bons dividends, i, a vegades, no és la millor manera d’aprofitar l’efecte de l’interès compost.

Per què hi ha inversors prefereixen invertir en empreses que reparteixen dividend?  

–        Els dividends proporcionen ingressos regulars, la qual cosa pot ser especialment atractiva pels que busquen ingressos passius.

–        Aquests dividends es poden destinar a despeses personals o bé reinvertir-los per ajudar al fet que l’efecte de l’interès compost sigui més fort.

Se sol pensar que si una empresa reparteix dividend és degut a una bona salut financera i a una estabilitat, ja que és una mostra que l’empresa genera suficients beneficis per a recompensar als seus accionistes i això genera una sensació de seguretat a l’accionista.

Però no sempre és així.

La pressió, per part dels accionistes, a què les empreses mantinguin o vagin augmentant el dividend pot fer prendre males decisions a les empreses.

Però, realment. Que és el dividend?

El dividend és una part dels guanys d’una empresa que es distribueix als seus accionistes com a recompensa per la seva inversió.

Es poden pagar en efectiu (la forma més comuna) o en accions addicionals.

Per què hi ha empreses que en paguen i n’hi ha que no?

La decisió d’una empresa de pagar o no dividends depèn de diferents factors, incloem la seva situació financera, els seus objectius de creixement i les preferències dels seus accionistes.

Les empreses que estan en una etapa de creixement accelerat acostumen a reinvertir els seus beneficis en l’expansió del negoci en lloc de distribuir-los com a dividends. Per què… Quina millor manera d’invertir el teu benefici que en el teu propi negoci?

Mirem l’exemple de Cellnex, una empresa que els últims 5 anys ha incrementat el seu resultat abans d’amortitzacions, interessos i impostos “EBITDA” en un 308%

Cellnex en els últims 5 anys:

Variació acció: +55,54%; Increment EBITDA: +308%; Dividends pagats totals: +1,48%

D’altra banda, les empreses en mercats més madurs i amb uns fluxos de caixa estables, tendeixen a pagar dividends com una forma de recompensar als seus accionistes.

Compararem ara Cellnex amb l’evolució de Telefònica també durant aquests últims 5 anys

Variació acció: -19,63%; Increment EBITDA: -31%; Rendibilitat dividend: 30,75%

Veiem com Telefònica aconsegueix un retorn net en positiu els últims 5 anys d’un 11,12%, aquest retorn ha estat pagat en dividends +30.75% ja que l’evolució de l’acció ha estat negativa. 

Cellnex, ha tingut un retorn de 57,02% tot i no pagar pràcticament dividends.

El motiu que explica aquesta gran divergència en el retorn és el benefici o EBITDA.

El benefici de Telefònica ha anat disminuint, de fet ha disminuït un 31% en els últims 5 anys. En canvi, el de Cellnex ha anat augmentant, un 308% per ser exactes.

A llarg termini l’evolució de les accions va lligada a l’evolució del benefici de l’empresa.

El dividend depèn del benefici que és capaç de generar. Una empresa que cada cop genera menys benefici és difícil que pugui mantenir un dividend alt amb el pas del temps sense prendre males decisions financeres.

Sí que és molt bonic veure un dividend alt, però hi ha molts factors al voltant d’aquest dividend, i s’han de tenir tots en compte.

Aquí és on apareix la trampa del dividend.

La trampa del dividend alt i poca capacitat per pagar-lo.

Més que fixar-nos en els alts rendiments dels dividends, és important avaluar la capacitat de mantenir o incrementar aquests pagaments a llarg termini. Si una empresa no genera suficients beneficis o flux de caixa per cobrir els seus dividends, es pot veure obligada a reduir o eliminar els pagaments de dividends en el futur.

Un exemple és Disney, on durant la pandèmia va eliminar el seu dividend. Si l’hagués volgut mantenir hauria suposat una mala decisió financera i hauria provocat problemes majors. A finals del 2023 va aprovar que tornarien a pagar dividend tot i que alguns analistes pensen que ho han fet massa d’hora.

REITS

Els REITS són empreses preuades pels caçadors de dividends. Són empreses amb carteres d’immobles llogats i reparteixen normalment mensualment un dividend (equivalent als lloguers) són empreses sensibles al cicle immobiliari i als tipus d’interès.

Hi ha moltes altres empreses que ofereixen dividends atractius, per exemple les següents:

Empreses atractives per dividend.

·        INDITEX: 1,2474 € (2,92%).

·        BMW: 6,00 € (5,82%).

·        PHILIP MORRIS: 5,20 $ (5,34%).

·        JHONSON & JHONSON: 4,96 $ (3,34%).

·        GENERAL MILLIES: 2,36 $ (3,41%).

·        COCA COLA: 1,94 $ (3,11%).

·        NORTHWEST NATURAL: 1,95 $ (5,15%).

·        LOGISTA: 1,4985 € (5,82%).

Per qui li interessi aquesta tipologia d’inversió, també pot optar per comprar un fons amb aquesta política d’inversió

Us proposo el GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FI i us enllaço informació on podeu veure que, a part del dividend, la qualitat de l’empresa és el primer factor a tenir en compte.

Arxiu


Social Links