PERCEPCIÓ I REALITAT

Saps que és la cognició? La cognició és el procés en que el cervell analitza les dades rebudes de diverses fonts i en treu una conclusió que s’emmagatzema en la memòria.

En aquest procés creem la nostra realitat percebuda, però la realitat que percebem canvia per la influència d’experiències prèvies, estereotips, prejudicis, rols o biaixos cognitius… per citar-ne uns quants. Com va dir Albert Einstein, “els fets són els fets, la realitat és la seva percepció.”

En la majoria de processos cognitius els “imputs” són informacions elaborades que no percebem (acceptem que la terra és rodona, però la percebem plana) per tant la informació prèvia elaborada que rebem adquireix una gran importància. Estem envaïts per grans quantitats d’informació, fets contrastables barrejats amb opinions i també un flux creixent de notícies falses.

Saturat d’informació, el cervell tendeix a focalitzar el que genera emocions. Per exemple, aquesta setmana llegim que 11 civils i periodistes van morir en un atac a Yazira, però a la nostra ment li ha impactat més la imatge de la jova política turca Hervi Khalaf executada a sang freda aquell mateix dia.

Imatges, titulars, twits… informació abundant i immediata que dificulten en gran mesura desgranar la pols de la palla i que empitjoren la nostra percepció de la realitat, o el que és més greu, que percebem la realitat que altres intencionalment construeixen.

Adjunto algunes dades (com deia Einstein són fets, potser impacten poc… però son fets)

Índex Rendibilitat des de 31/12/2013 Rendibilitat des de 31/12/2014 Retorn últims 5 anys Des de màxims 13/4/2015 Des de mínims d’agost 2019
Msci Value EUR 22, 70% 18,41% 29,64% -1,56% 10,51%
Msci Growth EUR 54,71% 43,77% 60, 50% 15, 61% 5,18%
Stoxx600 19,13% 14,17% 25,70% -5,34% 6,43%
Rang de rendibilitat total de la renda variable (rendibilitat anualitzada des de 1950-2016) en períodes de:
5 anys seguits -7% 30%
10 anys consecutius -3% 21%

Informació de J.P. Morgan Asset Management

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 p
PIB mundial (FMI) 3,2 3,4 3,2 3,1 3,8 3,6 3,2 3,5
Tipus d’interès i PERs:
PER MSCI Europe 13, 8 (7, 24% de rendibilitat) Mitjana des de 1990: 14,3
Yeld Bono espanyol 10 anys 0,20%
Euríbor -0,50%

La meva lectura d’aquests fets:

  • El “Growth” (empreses de creixement) ha pujat el doble que el “Value” (empreses de valor)
  • Des de mínims d’agost el “Value” puja el doble que el “Growth”
  • Si vas comprar a màxims del 2015 (més de 4 anys) probablement està perdent diners, tingues en compte que la pèrdua anual màxima històrica en períodes de 5 anys és del 7% anual
  • En aquest període (més de 6 anys) creixent per sobre del 3%, i malgrat la revisió de les perspectives de creixement, el món seguirà creixent segons el FMI per sobre del 3%
  • PER d’Europa per sota de la mitjana històrica i amb tipus d’interès negatius

La meva realitat:

El “value” cotitza amb un clar descompte, no hi ha rendibilitat en la renda fixa i el marge de caiguda de la Borsa Europea és limitat.

És només una percepció…”la meva realitat” i que cada un actuï segons “la seva realitat”

Que tingueu una bona setmana !!!! 

Arxiu


Social Links