Lletres del tresor

Les Lletres del Tresor són instruments de deute públic a curt termini emesos per l’Estat que ofereixen una rendibilitat a venciment. Representen una opció d’inversió de baix risc i es comercialitzen mitjançant subhastes, amb un import mínim de petició de 1.000 euros. Ideals per a inversors que busquen estabilitat i rendiments segurs a curt termini.

3,50% RENDIBILITAT ACTUAL

Obligacions Audasa

Les Obligacions Bonificades d’AUDASA són actius de renda fixa que ofereixen avantatges fiscals, especialment dissenyats per empreses del sector de concessions d’autopistes i elèctric. Aquestes obligacions permeten reduir l’IRPF gràcies al seu tractament fiscal favorable. Es compren i venen en mercats secundaris i prometen interessos periòdics fins al venciment, amb una rendibilitat financero-fiscal destacada que pot arribar fins al 4,92% anual.

4,92% RENDIBILITAT ACTUAL