Obligacions bonificades d’AUDASA

Les obligacions bonificades són actius de renda fixa amb una fiscalitat avantatjosa. Com la majoria d’instruments de deute, suposa un préstec de diners del comprador a l’emissor.


De forma que, l’emissor té l’obligació de pagar uns interessos periòdics i, arribat al moment del venciment, el capital inicial.
Les obligacions bonificades fiscalment només poden ser emeses per aquelles empreses dedicades a la concessió d’autopistes o del sector elèctric.


Un cop emeses cotitzen en els mercats secundaris, on es poden comprar i vendre.
El gran avantatge per l’inversor és la seva fiscalitat. El seu tractament fiscal permet obtenir una reducció en els impostos a l’hora de pagar l’IRPF.

Com funcionen les obligacions bonificades de AUDASA?
Posem l’exemple que compres avui al mercat secundari l’emissió del 3,5% de nominal i venciment 2029.


Si ara realitzes una inversió de 10.000€ nominals et costaran 9,690 €, el 15 de desembre del 2024 rebràs un pagament d’interès brut de 350€ (3,5%). I així cada 15 de desembre fins el seu venciment.


No obstant això, com a característica especial de l’emissió d’AUDASA, hisenda només retindrà 4,20€ (1,20%), en comptes del 19% habitual en el pagament del cupó de deute. Pel que rebràs net en compte 345,80€. A més, a l’hora de la declaració de la renda, hisenda registra que t’ha retingut 84€ (24%), tot i que només t’ha retingut 3,78€. El que fa que la rendibilitat financero-fiscal sobre el cupó del 3,5% és equivalent a un 4,30%.


Al venciment rebràs 10.000 €, que son 310€ més del que realment has pagat. Aconseguint un plus de rendibilitat al final del període de 3,10%. Aquesta rendibilitat és causada per la compra del producte per sota del seu valor nominal generant una rendibilitat financera del 4,30%.


Si tenim en compte l’avantatge fiscal comentat la rendibilitat total financero-fiscal es del 4,92% anual.

Demana informació sense compromís