LLETRES DEL TRESOR

Les lletres del Tresor són un tipus de deute públic emès per l’Estat que funcionen com a inversió a curt termini i presenten un risc baix per l’inversor, ja que les seves variacions de preu són mínimes.

A diferència dels bons i les obligacions, la rendibilitat de les lletres s’obté a venciment, i l’inversor pot guanyar o perdre si ven el producte abans d’aquest termini, depenent de l’evolució dels tipus d’interès.

La subhasta d’emissió té un import mínim de petició de 1.000 euros, i es poden adquirir amb venciments de 3, 6, 9, o 12 mesos.

En comparació, els bons tenen venciments de 2 a 5 anys i les obligacions de 10 a 30 anys.

Recentment, la rendibilitat a 12 mesos ha estat del 2,983%, mentre que les obligacions a 10 anys estaven al voltant del 3,306%.

Aquest any, l’emissió bruta del deute públic està prevista en 256.930 milions d’euros, incrementant-se un 8,2% respecte al 2022 degut a l’augment dels tipus d’interès.

MÉS RENDIBILITAT QUE UN BANC

Recentment, l’alt interès per les lletres del Tresor, així com pels bons i les obligacions de l’Estat, s’ha intensificat a causa de la millor rendibilitat que ofereixen comparat amb els dipòsits bancaris.

Aquesta situació ha provocat un augment significatiu en la demanda d’aquests productes de deute públic.

El secretari general del Tresor, Carlos Cuerpo, va destacar un renovat interès per part de particulars i institucions, tant residents com no residents.

Demana informació sense compromís