EQUILIBRAT

RESGUARDA ELS TEUS ESTALVIS

El pla equilibrat està pensat per a tots aquells inversors que volen rendibilitzar els seus estalvis limitant la volatilitat, trobant un equilibri entre risc i rendiment. L’horitzó temporal per a aquest pla se situa en l’entorn els 4 i 5 anys.

A més de la inversió inicial, tens l’oportunitat de fer aportacions mensuals al pla per a afavorir l’acumulació.


Mètode de selecció

Una vegada determinats els països i sectors en els quals GVC Gaesco estima que hi ha més potencial de revaloració en funció del descompte fonamental del cicle de vida del mateix i les dades macroeconòmiques, se seleccionen els fons d’inversió que més encaixen. A continuació podem veure com es reparteix el fons quant a tipologia d’actius i a la seva distribució geogràfica.


Rendibilitat de la cartera

5.00% TAE

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Escenari replicat sobre la base de la rendibilitat passada amb un capital inicial de 10.000€