AUDAÇ

COMBAT LA INFLACIÓ

El pla audaç està pensat per a objectius en l’horitzó temporal d’un mínim de 5 anys. El propòsit principal del pla és aconseguir altes rendibilitats en el llarg termini. La majoria d’inversions són en renda variable, entre un 75% i el 100% del total del capital invertit.

A més de la inversió inicial, tens l’oportunitat de fer aportacions mensuals al pla per a afavorir l’acumulació.


Mètode de selecció

Una vegada determinats els països i sectors en els quals GVC Gaesco estima que hi ha més potencial de revaloració en funció del descompte fonamental del cicle de vida del mateix i les dades macroeconòmiques, se seleccionen els fons d’inversió que més encaixen. A continuació podem veure com es reparteix el fons quant a tipologia d’actius i a la seva distribució geogràfica.


Rendibilitat de la cartera

8.39% TAE

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Escenari replicat sobre la base de la rendibilitat passada amb un capital inicial de 10.000€.