MATRIOIXCA

En l’última nota apuntàvem als tipus d’interès com a l’element que podria generar més volatilitat en els mercats durant aquest 2022. Aquesta setmana hem vist l’anunci clar i contundent de la FED anunciant pujades de tipus d’interès (la primera al març) amb l’objectiu de reduir l’oferta monetària * (1) i frenar la inflació.

Inicialment, davant les primeres pressions de preus, els bancs centrals varen adoptar un discurs prudent esperant una inflació temporal. La realitat és que, a part de motius conjunturals, també hi ha una part estructural en les pujades de preus que només es pot combatre amb política monetària. La FED i molts altres països mouran fitxa aquest any, a remolc vindrà Europa.

  • Oferta monetària, històricament correlacionada amb la inflació

        +38,6 % EUA i +16,8% Europa després de la Covid

Què implica un entorn de tipus d’interès més elevats?

A grans trets, en la valoració de les accions s’actualitza a la data present tots els beneficis futurs previstos. Aquest càlcul depèn de dos factors, els beneficis previstos i els tipus d’interès, a més tipus menys valor present. Dit d’un altra manera, encara que es mantinguin les expectatives de beneficis, amb uns tipus més elevats l’empresa té menys valor avui. Aquesta menor valoració es pot compensar amb creixement de beneficis.

En general les empreses amb endeutament alt, les que no generen dividends, les que no poden traslladar l’increment de costos al preu final o les que són negocis basats en rendes, es veuen més perjudicades per una pujada de tipus d’interès.

Moltes de les empreses mencionades anteriorment porten una molt bona rendibilitat els últims anys assolint unes valoracions molt altes, exagerades en molts casos, gràcies a aquesta política de tipus d’interès reals negatius. Amb el canvi de les regles del joc, s’està produint una rotació en què surt capital d’aquests sectors cars per anar cap a aquelles empreses que poden compensar millor una pujada de tipus d’interès i presenten valoracions atractives.

En el quadre següent es veu clar aquest fet, els sectors que presenten cíclics i financers, que tenen valoracions baixes (PER P/E22 baix) obtenen rendibilitats positives aquest any i, en canvi, els que presenten valoracions més altes (PER alt) registren caigudes com és el cas de la tecnologia amb un -7,4%.

Històricament què passa quan pugen els tipus d’interès?

Estadísticament les primeres pujades de tipus d’interès són ben rebudes pels mercats, la rendibilitat mitjana de la borsa americana és del 60% en el procés de pujada de tipus. Per tant, si es compleixen les expectatives de beneficis no és un fet preocupant mentre s’aconsegueixi estabilitzar la inflació en l’entorn del 2%, esperem que sigui així abans de finalitzar l’any, en cas contrari sí que patiríem una correcció generalitzada important.

MATRIOIXCA

Un altre fet que ha generat volatilitat aquesta setmana ha estat el conflicte a Ucraïna. Les tensions geopolítiques sempre provoquen volatilitat, però l’impacte en els mercats sol ser molt limitat a no ser que per un efecte “papallona” generin un canvi de sentiment. En tot cas sembla que la via diplomàtica pren força.

Des del 2013 que Ucraïna utilitza imatges despectives de la Matrioixca com a símbol per fomentar boicot a Rússia. La figura de la Matrioixca, en què cada figura n’amaga un altre a dintre m’ha fet pensar en el que està passant actualment si ens cenyim a valorar l’evolució dels mercats observant només la primera capa que serien els índexs borsaris.

A mesura que entrem amb més detalls veurem com alguns mercats són més baixistes del que diu el seu índex i, tal com hem vist en el comportament sectorial, podem trobar empreses alcistes en un mercat baixista.

Per exemple, mirem les 100 empreses que componen l’índex tecnològic Nasdaq100:

  • Evolució índex Nasdaq el 2022: -11,4%
  • Caiguda sobre màxims de l’últim any: -13.45%
  • Caiguda sobre màxims si féssim la mitja lineal de les 100 empreses: -23,69%
  • Empreses que han caigut més d’un 25% : 39%
  • Empreses que cotitzen per sota de la mitjana de 200 sessions: 64%

Clar exemple d’un mercat més baixista del que aparenta una lectura ràpida del seu índex.

Serà un any, de nou, en què la selecció sectorial prendrà un important relleu perquè continuarem veient diferències importants de comportament entre uns actius i uns altres.

Arxiu


Social Links