ON SÓN LES OPORTUNITATS?

Una de les rutines de les empreses que es dediquen a la gestió o assessorament d’inversions és la presentació de perspectives per l’any. Cada desembre i gener aquests actes acaparen un cert protagonisme en l’agenda, repassant les últimes presentacions a les quals vaig assistir, puc afirmar que ningú podia imaginar el que hem viscut aquest 2020.

Passada l’etapa de confinament la crisi sanitària continua present, però la manera d’afrontar-la és molt diferent. La conscienciació social, el coneixement i la disponibilitat de mitjans permeten actuar de forma més quirúrgica, i per tant, menys invasiva en la vida quotidiana. Descartem el retorn a mesures dràstiques, tot i que la normalitat pre-covid arribarà amb les vacunes que s’esperen pel primer trimestre del 2021 (Algun laboratori ja n’està produint tot i estar pendents de l’última fase d’aprovació)

L’impacte econòmic del coronavirus segueix els patrons d’altres crisis sanitàries. Impacte temporal on la incidència està directament correlacionada amb el temps d’aturada o reducció de l’activitat.

Moltes activitats s’estan fent d’un altra manera, tendències que ja observem com el teletreball, les compres i jocs on-line o els sistemes d’striming, l’aturada obligada els ha accelerat… les reunions on-line han arriat per quedar-se.

Per exemple, Zoom, l’eina per fer videotrucades va passar de 10 milions de participants diaris el desembre a 300 milions a l’abril, el valor de les seves accions s’ha multiplicat per més de quatre. Netflix, Microsoft, SAP, Amazon, Google o farmacèutiques com AstraZeneca, per posar alguns exemples, s’han vist catapultades per l’efecte Covid.

A l’altra cara de la moneda hi tenim sectors com la restauració, els viatges, espectacles… totes aquelles activitats perjudicades pels aforaments o per les incerteses que implica la mobilitat. L’empresa de creuers Carnival o Airbus cotitzen encara ara a menys de la meitat del que valien a principis d’any.

Si comparem el comportament borsari amb les revisions de beneficis, veurem que mantenen un fort paral·lelisme.

I evolució sectorial aquest any (font BBVA)

On hi ha l’oportunitat en aquests moments?

Una cosa està clara, és més fàcil aconsellar d’invertir en empreses que estan pujant com Microsoft i que tenen l’aurèola d’empresa de “moda” que en empreses que baixen com Carnival.

Al final, la clau estarà en quines empreses tindran més capacitat de generar beneficis sobre el preu actual en el futur i això sol anar per cicles. En l’última dècada les accions dels EUA han pujat un 13% anual, en el període 2009-2014 i els beneficis per acció varen créixer un 17% anual. Fora dels EUA, en el mateix període, les accions només han pujat un 6% i els seus beneficis un 7%

Des de la crisi del 2009 el protagonisme ha estat de les empreses de creixement, en el cas dels EUA han multiplicat per 7 el seu valor. En canvi, en els 15 anys anteriors, el protagonisme va ser de les empreses que anomenem “quality value”. Són cicles llargs i sostinguts i tampoc tenim la certesa que permutin.

No sabem si el lideratge de les empreses de creixement està arribant al seu final, però el que sí que estar clar és que els pròxims anys les cotitzacions seguiran premiant aquelles empreses amb capacitat de créixer sostingudament en beneficis.

Actualment l’exigència de les cotitzacions a les tecnològiques o farmacèutiques és molt superior a la resta, des de l’any 2000 amb la bombolla .com que no havíem vist una diferència de valoració tan alta entre els diferents sectors.

Per aquests motius pensem que hi ha millors oportunitats en aquelles empreses menys exigides pel mercat i que el caràcter temporal de la crisi sanitària generarà notícies més positives a les descomptades actualment pel mercat.

Arxiu


Social Links