SOPA DE LLETRES

Com cada setmana adjuntem el quadre de l’evolució dels principals índex borsaris. Aquesta setmana ha estat moderadament alcista, a poc a poc els mínims assolits fa 56 dies queden més lluny

Després de la caiguda borsària més ràpida de la història es va obrir el debat de com seria la recuperació, si en forma de “V”, “U”, “L”, “W”, “√” o del famós símbol de la Nike”

Els mercats recuperen amb ritmes diferents, per exemple el S&P500 americà ja ha recuperat el 60% de la caiguda i l’Ibex només el 25%. En aquesta nota en veurem els motius, com creiem que es poden comportar els mercats i com ho reflectiran el fons.

CAIGUDA DE LES BORSES DES DEL 21 DE FEBRER

Índex 11/05/2020 10:00 AM Última setmana Mínims (intradia) Recuperació des de mínims Dies de mínim
Dow Jones -EUA -16,08% 2,56% -37,18% 33,60% 49
S&P500 -EUA -12,22% 3,50% -31,67% 28,50% 49
DAX – Alemanya -19,23% 4,22% -39.21% 32,90% 56
IBEX – Espanya -30,88% 1,71% -41.29% 17,70% 56
EUROSTOXX – Europa -23,17% 3,25% -39.41% 26,80% 56
SHANGAI – Xina -4,77% 1,22% -12.92% 9,40% 53
NIKKEI – Japó -12,81% 3,93% -30,05% 24,70% 53

En la fase de ”PÀNIC” les ordres de venda impulsives varen provocar una caiguda indiscriminada per entrar posteriorment a una fase d’anàlisi més racional de l’impacte que pot tenir en cada sector i companyia en particular. Deloitte en el següent gràfic, s’aventura a anticipar el ritme de recuperació de diferents sectors.

Les borses solen anticipar l’evolució econòmica i estem veient formes diverses de recuperació

“V”  – En aquests dos mesos posteriors a la fase de pànic les oportunitats molt clares de compra han durat menys que un caramel al pati d’un col·legi hi han completat figures en “V”. Moltes empreses vinculades als sectors tecnològic, serveis bàsics, distribució o salut han seguit aquest patró, per exemple Microsoft, i fins i tot veiem alguna “” com és el cas d’Amazon.  Els índex borsaris amb més pes d’aquests sectors, els americans, s’han comportat millor fins ara.

 “Nike”  – La gran majoria d’empreses recuperen amb el símbol de la “Nike” amb diferent pendent en funció de la visibilitat dels seus negocis. Aquí hi ha moltes oportunitats, tant en grans empreses com ArcelorMittal o Deutsche Bank com en empreses menys seguides pels analistes i que són líders en el seu sector. Per exemple Euskaltel o Saviencia una empresa de formatges francesa que cotitza a múltiples irrisoris tot i que la crisi sanitària no impactarà en els seus resultats.

“L” – Unes poques estan fent una “L”, com és el cas d’Airbus, empreses amb baixa visibilitat i molta incertesa. No per això no hi ha oportunitats, són opcions amb més risc i també amb més potencial. Les empreses amb capacitat financera per superar aquesta fase poden acabar fent una recuperació en “U”, com pot ser el cas de la mateixa Airbus, Sixt, WizzAir o Carnival.

“W” o “M” invertida  – És el patró temut… És a dir un retorn als mínims i allargament significatiu de la fase de recuperació.

Assignem poca probabilitat a aquest escenari pels motius següents:

  • La crisi sanitària està revertint segons el patró temporal previst (evolució Covid World)
  • Les dades de la Xina denoten un ritme alt de tornada a l’activitat
  • Reacció ràpida de les autoritats monetàries i fiscals
  • Situació prèvia de valoracions baixes combinat amb una bona situació financera en moltes empreses de valor i qualitat que poden encaixar una aturada temporal
  • Estadística a favor: Les crisis per factors exògens es recuperen amb períodes curts de temps, però fins i tot si derivés a una crisi endògena (recessió tipus 2008) les rendibilitats anuals són sempre superiors a les caigudes intra-anuals. En el cas del S&P500 només ha tancat l’any amb caigudes superiors al 15% en quatre ocasions en els últims 70 anys.

La nostra previsió és una continuació de la recuperació borsària amb una rotació de sectors que lideraran les pujades generant “nikes” en la majoria d’índex.

Els sectors que han liderat la primera fase donaran pas al quality-value. L’última setmana d’abril ja vàrem veure algun indici del què pot ser aquesta segona fase amb pujades de dos dígits d’empreses com BMW, Deutsche Telekom, AXA. Esperem a curt termini aquesta rotació que accelerarà la recuperació dels fons d’inversió amb aquest estil de gestió.

Posteriorment s’incorporarà a la recuperació les empreses amb més impacte pel Covid-19 i que ara estan desenvolupant figures en forma d’”L”

En resum la nostra visió no ha canviat i el mercat segueix un patró de recuperació previsible que pensem es mantindrà els pròxims mesos.

Arxiu


Social Links