PÀNIC

Moments difícils i únics els que estem vivint en tots els aspectes. Situacions extraordinàries com aquesta justifiquen una nota setmanal, i com sempre estem al vostre servei amb la finalitat de gestionar de la manera millor possible aquest episodi.

En la nota de la setmana passada DADES comentàvem l’inici de la TERCERA FASE o de “capitulació”. Atès el comportament dels mercats, pensem que no estem massa lluny d’aquest punt.

CAIGUDA DE LES BORSES DES DEL 24 DE FEBRER

Evolució en les últimes 16 sessions 16/3/2020 10:00
Dow Jones -EUA -24,83%
S&P500 -EUA -23,44%
DAX – Alemanya -37,81%
IBEX – Espanya -39,26%
EUROSTOXX – Europa -38,03%
SHANGAI – Xina -8,25%

Per la magnitud i velocitat de la caiguda els mercats (especialment Europa) estant patit un col·lapse només comparable amb les quatre caigudes més importants de la història. Essent el carck del 29 el que té més paral·lelisme de comportament

Caigudes històriques de la borsa EUA
Bombolla tecnològica 2000-2003 -49,4% 639 sessions
Crisi crèdit, Lehman Brothers 2008 -44,2% 117 sessions
Crash del 29 -42,6% 23 sessions
Dilluns negre 1987 -28.5% 5 sessions

VALORACIONS

El dia d’avui ningú és capaç de valorar l’impacte econòmic del coronavirus. La por al que no coneixem ha derivat en pànic en els mercats.

Tot i les incerteses, com a mínim en coneixem dues coses:

  1. Sabem a quin tipus de virus ens enfrontem, respecte d’altres que hi ha hagut és de fàcil transmissió i de mortalitat baixa i, com han demostrat els xinesos, sabem que es pot superar.
  • Sabem que l’impacte econòmic dependrà bàsicament de dos paràmetres, la durada i el grau d’inactivitat causat per les mesures de contenció.

Respecte a aquest segon punt, tot i que a Espanya veiem un cert desordre en l’aplicació de l’estratègia de contenció, en la majoria de països europeus s’està actuant amb decisió. Estratègies diferents; el Regne Unit més laxe amb l’objectiu d’aconseguir la immunitat de grup, i en una línia similar actua Alemanya, assumint que afectarà un percentatge molt alt de la població sana, i centrant els esforços en els grups vulnerables reduint la taxa de mortalitat.

En definitiva, tots els països estan actuant, ponderant els factors temps, impacte econòmic i impacte humà.

Ja tindrem temps, més endavant, per analitzar-ne els resultats.

Respecte a les inversions la clau està a discernir si les cotitzacions actuals estan justificades, o no ho estan.

Si l’impacte final és menor de què ara cotitza el mercat, vist força articles llegits aquest cap de setmana de confinament, la recuperació dels mercats pot ser en forma de “V”, és a dir ràpida.

Si l’impacte final és més gran, i es desencadena una recessió duradora en el temps, veuríem un patró d’ “L”, és a dir recuperació lenta.

Moltes empreses estan cotitzant ja la segona opció.

A tall d’exemple, el president de Gestamp, el Sr. Riberas va comprar la setmana passada 20 milions d’accions de Telefònica.

Entenent que Riberas està prou informat de la situació, ha adquirit els títols a un PER de 6 vegades i amb una rendibilitat per dividend del 10,25% segons s’ha anunciat per aquest any.

Assumint un escenari fatalista, per exemple una caiguda dels resultats del 50% (admetent que en el 2020 podrien ser pitjors) i que no s’aconsegueix remuntar aquests resultats en els 10 anys vinents. O sigui, en la hipòtesi que en la dècada vinent Telefònica guanyi la meitat del que guanyava el 2018 i reparteixi als accionistes la meitat del benefici. Així i tot en aquest escenari la rendibilitat per dividend seria del 4,16% (en un entorn de tipus negatius) i el PER de 12 (per sota de la mitja històrica de la borsa espanyola).

No sembla mala opció la decisió del Sr. Riberas.

Comparteixo l’opinió que al ser un impacte de durada limitada, i per la tipologia de la sobrereacció, la resolució serà en forma de “V”… però fins i tot si no és així, en els nivells actuals molts valors ofereixen un marge de seguretat suficient per no dubtar en la seva compra.

Arxiu


Social Links